Tradičné a vždy čerstvé

Kontakt

Nájdete nás v Záhorskej Bystrici (mestská časť Bratislavy)
Čsl. tankistov 149
841 06 Bratislava 48


+421 2 6595 6155
kubasky@uflorianka.sk


Číslo živnostenského registra: 104-8703
Miesto podnikania: Čsl. tankistov 149 Bratislava
IČO: 11814977
Obchodné meno: Ing. Jozef Kubaský—Pekáreň u Floriánka